null
null

Cập Nhật Giá chênh chung cư HH4B Linh Đàm 10/03/2015

Cập Nhật Giá chênh Dự Án chung cư HH4B Linh Đàm cuả thị trường chung ngày 10/03/2015

quý khách hàng lưu ý giá chỉ tham khảo có thể thương lượng và tùy theo thời điểm mua căn hộ liên hệ trực tiếp nhân viên bán hàng Sàn Âu Lạc http://sanaulac.vn

để được giá chênh cụ thể và tư vấn về thông tin dự án :

icon

Khu đô thị

Tòa 

  Tầng       

 Phòng      

  Diện tích      

Hướng Ban công

 Hướng Cửa           

 Giá gốc      

Tiến độ     

Chênh lệch     

 Giá bán    

Tổng số tiền   

1

L.Đàm

HH4B

2

02

57,8

Tây Nam

 Đông Bắc 

15

80%

50

15,87

917,00

2

L.Đàm

HH4B

7

02

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15,965

80%

155

18,00

1.372,65

3

L.Đàm

HH4B

25

02

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

80%

160

17,03

1.299,09

4

L.Đàm

HH4B

26

02

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

80%

150

16,90

1.289,09

5

L.Đàm

HH4B

28

02

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

80%

155

16,97

1.294,09

6

L.Đàm

HH4B

29

02

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

145

16,32

1.244,81

7

L.Đàm

HH4B

30

02

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

155

16,45

1.254,81

8

L.Đàm

HH4B

34

02

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

110

15,86

1.209,81

9

L.Đàm

HH4B

pent

02

42,33

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

295

21,39

905,40

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

L.Đàm

HH4B

3

04

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

105

16,57

1.110,60

12

L.Đàm

HH4B

6

04

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

95

16,92

1.134,12

13

L.Đàm

HH4B

7

04

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

150

17,74

1.189,12

14

L.Đàm

HH4B

11

04

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

130

17,44

1.169,12

15

L.Đàm

HH4B

12

04

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

145

17,66

1.184,12

16

L.Đàm

HH4B

20

04

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

95

16,42

1.100,60

17

L.Đàm

HH4B

30

04

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

85

15,27

1.023,56

18

L.Đàm

HH4B

33

04

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

60

14,89

998,56

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

L.Đàm

HH4B

3

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

95

16,45

1.077,80

21

L.Đàm

HH4B

7

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

80

16,72

1.095,56

22

L.Đàm

HH4B

11

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

130

17,48

1.145,56

23

L.Đàm

HH4B

12

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

145

17,71

1.160,56

24

L.Đàm

HH4B

12A

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

125

16,91

1.107,80

25

L.Đàm

HH4B

20

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

75

16,14

1.057,80

26

L.Đàm

HH4B

22

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

14,5

80%

100

16,03

1.050,04

27

L.Đàm

HH4B

24

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

14,5

80%

90

15,87

1.040,04

28

L.Đàm

HH4B

25

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

14,5

80%

65

15,49

1.015,04

29

L.Đàm

HH4B

30

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

70

15,07

987,28

30

L.Đàm

HH4B

31

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

160

16,44

1.077,28

31

L.Đàm

HH4B

33

06

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

50

14,76

967,28

32

L.Đàm

HH4B

pent

06

44,64

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

75

15,68

699,96

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

L.Đàm

HH4B

3

08

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

70

16,07

1.052,80

35

L.Đàm

HH4B

4

08

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

90

16,37

1.072,80

36

L.Đàm

HH4B

11

08

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

130

17,48

1.145,56

37

L.Đàm

HH4B

12

08

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

145

17,71

1.160,56

38

L.Đàm

HH4B

19

08

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

100

16,53

1.082,80

39

L.Đàm

HH4B

33

08

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

50

14,76

967,28

40

L.Đàm

HH4B

34

08

65,52

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

85

15,30

1.002,28

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

L.Đàm

HH4B

3

10

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

85

16,27

1.090,60

43

L.Đàm

HH4B

4

10

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

95

16,42

1.100,60

44

L.Đàm

HH4B

9

10

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

135

17,51

1.174,12

45

L.Đàm

HH4B

12

10

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

80%

145

17,66

1.184,12

46

L.Đàm

HH4B

19

10

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

15

80%

105

16,57

1.110,60

47

L.Đàm

HH4B

32

10

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

80

15,19

1.018,56

48

L.Đàm

HH4B

33

10

67,04

Tây Nam

Đông Bắc

14

80%

60

14,89

998,56

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

L.Đàm

HH4B

7

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15,965

80%

125

17,60

1.342,65

51

L.Đàm

HH4B

8

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15,965

80%

155

18,00

1.372,65

52

L.Đàm

HH4B

9

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15,965

80%

TT

#VALUE!

#VALUE!

53

L.Đàm

HH4B

12

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15,965

80%

150

17,93

1.367,65

54

L.Đàm

HH4B

15

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15,965

80%

135

17,74

1.352,65

55

L.Đàm

HH4B

21

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

80%

165

17,10

1.304,09

56

L.Đàm

HH4B

24

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

80%

130

16,64

1.269,09

57

L.Đàm

HH4B

25

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

80%

125

16,57

1.264,09

58

L.Đàm

HH4B

27

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

80%

100

16,25

1.239,09

59

L.Đàm

HH4B

28

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

80%

135

16,71

1.274,09

60

L.Đàm

HH4B

30

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

160

16,52

1.259,81

61

L.Đàm

HH4B

31

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

100

15,73

1.199,81

62

L.Đàm

HH4B

32

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

90

15,60

1.189,81

63

L.Đàm

HH4B

33

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

90

15,60

1.189,81

64

L.Đàm

HH4B

34

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

50

15,08

1.149,81

65

L.Đàm

HH4B

35

12

76,27

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

80

15,47

1.179,81

66

L.Đàm

HH4B

Pent

12

42,33

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

80%

270

20,80

880,40

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

L.Đàm

HH4B

12A

14

62,53

Tây Bắc

Tây Nam

15

80%

95

16,52

1.032,95

69

Linh Đàm

HH4B

16

14

62,53

Tây Bắc

Tây Nam

15,5

80%

100

17,10

1.069,21

70

L.Đàm

HH4B

20

14

62,53

Tây Bắc

Tây Nam

15

80%

95

16,52

1.032,95

71

L.Đàm

HH4B

24

14

62,53

Tây Bắc

Tây Nam

14,5

80%

95

16,02

1.001,69

72

L.Đàm

HH4B

32

14

62,53

Tây Bắc

Tây Nam

14

80%

75

15,20

950,42

73

L.Đàm

HH4B

33

14

62,53

Tây Bắc

Tây Nam

14

80%

70

15,12

945,42

74

L.Đàm

HH4B

35

14

62,53

Tây Bắc

Tây Nam

14

80%

70

15,12

945,42

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

L.Đàm

HH4B

6

16

45,55

Tây Bắc

Tây Nam

15,5

80%

30

16,16

736,03

77

L.Đàm

HH4B

9

16

45,55

Tây Bắc

Tây Nam

15,5

80%

30

16,16

736,03

78

L.Đàm

HH4B

15

16

45,55

Tây Bắc

Tây Nam

15,5

80%

30

16,16

736,03

79

L.Đàm

HH4B

16

16

45,55

Tây Bắc

Tây Nam

15,5

80%

20

15,94

726,03

80

L.Đàm

HH4B

19

16

45,55

Tây Bắc

Tây Nam

15

80%

50

16,10

733,25

81

L.Đàm

HH4B

20

16

45,55

Tây Bắc

Tây Nam

15

80%

25

15,55

708,25

82

L.Đàm

HH4B

28

16

45,55

Tây Bắc

Tây Nam

14,5

80%

20

14,94

680,48

83

L.Đàm

HH4B

30

16

45,55

Tây Bắc

Tây Nam

14

80%

50

15,10

687,70

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

L.Đàm

HH4B

15

18

45,55

Tây Bắc

Đông Bắc

15,5

80%

50

16,60

756,03

86

L.Đàm

HH4B

19

18

45,55

Tây Bắc

Đông Bắc

15

80%

50

16,10

733,25

87

L.Đàm

HH4B

27

18

45,55

Tây Bắc

Đông Bắc

14,5

80%

20

14,94

680,48

88

L.Đàm

HH4B

29

18

45,55

Tây Bắc

Đông Bắc

14

80%

50

15,10

687,70

89

L.Đàm

HH4B

30

18

45,55

Tây Bắc

Đông Bắc

14

80%

50

15,10

687,70

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

L.Đàm

HH4B

11

20

62,53

Tây Bắc

Đông Bắc

15,5

80%

95

17,02

1.064,21

92

L.Đàm

HH4B

19

20

62,53

Tây Bắc

Đông Bắc

15

80%

90

16,44

1.027,95

93

L.Đàm

HH4B

32

20

62,53

Tây Bắc

Đông Bắc

14

80%

75

15,20

950,42

94

L.Đàm

HH4B

33

20

62,53

Tây Bắc

Đông Bắc

14

80%

70

15,12

945,42

95

L.Đàm

HH4B

34

20

62,53

Tây Bắc

Đông Bắc

14

80%

76

15,22

951,42

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

L.Đàm

HH4B

3

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,45

80%

60

16,30

1.147,06

98

L.Đàm

HH4B

4

22

70,36

Đông Bắc ô góc

 Tây Nam 

15,45

80%

130

17,30

1.217,06

99

L.Đàm

HH4B

11

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,965

80%

110

17,53

1.233,30

100

L.Đàm

HH4B

12A

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,45

80%

160

17,72

1.247,06

101

L.Đàm

HH4B

17

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,45

80%

180

18,01

1.267,06

102

L.Đàm

HH4B

19

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,45

80%

125

17,23

1.212,06

103

L.Đàm

HH4B

21

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,935

80%

130

16,78

1.180,83

104

L.Đàm

HH4B

24

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,935

80%

110

16,50

1.160,83

105

Linh Đàm

HH4B

25

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,935

80%

110

16,50

1.160,83

106

Linh Đàm

HH4B

26

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,935

80%

100

16,36

1.150,83

107

Linh Đàm

HH4B

27

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,935

80%

180

17,49

1.230,83

108

L.Đàm

HH4B

30

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

80%

105

15,91

1.119,59

109

L.Đàm

HH4B

31

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

80%

100

15,84

1.114,59

110

L.Đàm

HH4B

33

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

80%

105

15,91

1.119,59

111

L.Đàm

HH4B

34

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

80%

85

15,63

1.099,59

112

L.Đàm

HH4B

35

22

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

80%

100

15,84

1.114,59

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

L.Đàm

HH4B

11

24

57,83

Đông Bắc

Tây Nam

15,5

80%

100

17,23

996,37

115

L.Đàm

HH4B

19

24

57,83

Đông Bắc

Tây Nam

15

80%

115

16,99

982,45

116

L.Đàm

HH4B

25

24

57,83

Đông Bắc

Tây Nam

14,5

80%

115

16,49

953,54

117

L.Đàm

HH4B

35

24

57,83

Đông Bắc

Tây Nam

14

80%

115

15,99

924,62

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

L.Đàm

HH4B

15

26

56,52

Đông Bắc

Tây Nam

15,5

80%

115

17,53

991,06

120

L.Đàm

HH4B

pent

26

44,64

Đông Bắc

Tây Nam

14

80%

75

15,68

699,96

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

L.Đàm

HH4B

Pent

28

44,64

Đông Bắc

Tây Nam

14

80%

TT

#VALUE!

#VALUE!

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

L.Đàm

HH4B

7

30

57,83

Đông Bắc

Tây Nam

15,5

80%

100

17,23

996,37

125

L.Đàm

HH4B

15

30

57,83

Đông Bắc

Tây Nam

15,5

80%

100

17,23

996,37

126

L.Đàm

HH4B

22

30

57,83

Đông Bắc

Tây Nam

14,5

80%

120

16,58

958,54

127

Linh Đàm

HH4B

19

30

57,83

Đông Bắc

Tây Nam

15

80%

135

17,33

1.002,45

128

L.Đàm

HH4B

34

30

57,83

Đông Bắc

Tây Nam

14

80%

95

15,64

904,62

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

L.Đàm

HH4B

3

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,45

80%

75

16,52

1.162,06

131

L.Đàm

HH4B

6

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,965

80%

180

18,52

1.303,30

132

Linh Đàm

HH4B

7

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,965

80%

130

17,81

1.253,30

133

L.Đàm

HH4B

8

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,965

80%

160

18,24

1.283,30

134

L.Đàm

HH4B

10

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,965

80%

200

18,81

1.323,30

135

Linh Đàm

HH4B

15

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,965

80%

TT

#VALUE!

#VALUE!

136

Linh Đàm

HH4B

18

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,45

80%

140

17,44

1.227,06

137

L.Đàm

HH4B

19

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,45

80%

170

17,87

1.257,06

138

L.Đàm

HH4B

20

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,45

80%

170

17,87

1.257,06

139

L.Đàm

HH4B

22

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,935

80%

145

17,00

1.195,83

140

L.Đàm

HH4B

25

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,935

80%

170

17,35

1.220,83

141

L.Đàm

HH4B

26

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,935

80%

170

17,35

1.220,83

142

L.Đàm

HH4B

30

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

80%

135

16,34

1.149,59

143

L.Đàm

HH4B

34

32

70,36

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

80%

180

16,98

1.194,59

144

L.Đàm

HH4B

Pent

32

42,33

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

13,905

80%

300

20,99

888,60

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

L.Đàm

HH4B

3

34

62,53

Đông Nam

Đông Bắc

15

80%

110

16,76

1.047,95

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

L.Đàm

HH4B

5

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

15,5

80%

45

16,49

751,03

149

L.Đàm

HH4B

6

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

15,5

80%

45

16,49

751,03

150

L.Đàm

HH4B

12

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

15,5

80%

35

16,27

741,03

151

L.Đàm

HH4B

14

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

15,5

80%

50

16,60

756,03

152

L.Đàm

HH4B

15

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

15,5

80%

55

16,71

761,03

153

L.Đàm

HH4B

16

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

15,5

80%

70

17,04

776,03

154

L.Đàm

HH4B

21

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

14,5

80%

65

15,93

725,48

155

L.Đàm

HH4B

24

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

14,5

80%

55

15,71

715,48

156

L.Đàm

HH4B

28

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

14,5

80%

55

15,71

715,48

157

L.Đàm

HH4B

29

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

14

80%

55

15,21

692,70

158

L.Đàm

HH4B

33

36

45,55

Đông Nam

Đông Bắc

14

80%

50

15,10

687,70

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

L.Đàm

HH4B

6

38

45,88

Tây Nam

Đông Nam

15,5

80%

50

16,59

761,14

161

L.Đàm

HH4B

14

38

45,88

Tây Nam

Đông Nam

15,5

80%

45

16,48

756,14

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

L.Đàm

 HH4B 

Kiot

48A

35

-----------

Tây Nam

30

80%

TT

#VALUE!

#VALUE!

phối cảnh minh họa tòa chung cư hh1 linh đàm

Phối cảnh minh họa tòa chung cư HH1 Linh Đàm


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Nhận Ký Gửi Nhà , Đất

CHỦ ĐỀ QUAN TÂM NHẤT

chung cư goldsilk vạn phúc


dự án chung cư goldsilk vạn phúc
chung cư HH4 Linh Đàm
chung cư hh linh đàm

chung cư Linh Đàm

CHỦ ĐỀ MỚI

  • Chưa có bài viết nào trong blog
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET