null
null

Báo Giá Chênh Căn hộ chung cư HH3B Linh Đàm cập nhật 10/03/2015

Báo giá chung cư HH3B Linh Đàm cập nhật ngày 10/03/2015 

Cập Giá Bán Căn Hộ Tại Dự Án chung cư HH3 Linh Đàm Thị Trường Để Khách Hàng Tham Khảo 

lưu ý giá chỉ là giá niêm yết của thị trường chung để khách hàng tham khảo , về chi tiết giá bán căn hộ khách hàng có thể thương lượng hợp lý phù hợp với nhu cầu của khách hàng . Sàn Âu Lạc : http://sanaulac.vn

TT

 Khu đô thị 

Tòa

 Tầng 

 Phòng 

 Diện tích 

 Hướng Ban công 

 Hướng Cửa 

 Giá gốc  

 Tiến độ 

 Chênh 

Giá

 Tổng số tiền 

1

Linh Đàm

HH3B

2

2

50,63

Đông Bắc

Tây Nam

15

40%

130

17,57

889,45

2

Linh Đàm

HH3B

10

2

76,27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

15,965

40%

245

19,18

1.462,65

3

Linh Đàm

HH3B

25

2

76,27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,935

40%

275

18,54

1.414,09

4

Linh Đàm

HH3B

31

2

76,27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

40%

235

17,50

1.334,81

5

Linh Đàm

HH3B

32

2

76,27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

40%

220

17,30

1.319,81

6

Linh Đàm

HH3B

34

2

76,27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14,42

40%

190

16,91

1.289,81

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Linh Đàm

HH3B

4

4

67,04

Đông Bắc

Tây Nam

15

40%

125

16,86

1.130,60

9

Linh Đàm

HH3B

23

4

67,04

Đông Bắc

Tây Nam

14,5

40%

160

16,89

1.132,08

10

Linh Đàm

HH3B

39

4

67,04

Đông Bắc

Tây Nam

13,5

40%

75

14,62

980,04

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Linh Đàm

HH3B

7

6

65,52

Đông Bắc

Tây Nam

15,5

40%

60

16,42

1.075,56

13

Linh Đàm

HH3B

29

6

65,52

Đông Bắc

Tây Nam

14

40%

70

15,07

987,28

14

Linh Đàm

HH3B

31

6

65,52

Đông Bắc

Tây Nam

14

40%

60

14,92

977,28

15

Linh Đàm

HH3B

33

6

65,52

Đông Bắc

Tây Nam

14

40%

55

14,84

972,28

16

Linh Đàm

HH3B

38

6

65,52

Đông Bắc

Tây Nam

13,5

40%

40

14,11

924,52

17

Linh Đàm

HH3B

39

6

65,52

Đông Bắc

Tây Nam

13,5

40%

30

13,96

914,52

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Linh Đàm

HH3B

16

8

65,52

Đông Bắc

Tây Nam

15,5

40%

190

18,40

1.205,56

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Linh Đàm

HH3B

39

10

67,04

Đông Bắc

Tây Nam

13,5

40%

110

15,14

1.015,04

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Linh Đàm

HH3B

38

12

76,27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

13,905

40%

100

15,22

1.160,53

24

Linh Đàm

HH3B

39

12

76,27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

13,905

40%

95

15,15

1.155,53

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Linh Đàm

HH3B

16

14

63,01

Tây Bắc

Đông Bắc

15,5

40%

80

16,77

1.056,66

27

Linh Đàm

HH3B

20

14

63,01

Tây Bắc

Đông Bắc

15

40%

80

16,27

1.025,15

28

Linh Đàm

HH3B

26

14

63,01

Tây Bắc

Đông Bắc

14,5

40%

80

15,77

993,65

29

Linh Đàm

HH3B

38

14

63,01

Tây Bắc

Đông Bắc

13,5

40%

55

14,37

905,64

30

Linh Đàm

HH3B

39

14

63,01

Tây Bắc

Đông Bắc

13,5

40%

45

14,21

895,64

31

Linh Đàm

HH3B

pent

14

44,63

Tây Bắc

Đông Bắc

13

40%

50

14,12

630,19

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Linh Đàm

HH3B

12A

16

44,95

Tây Bắc

Đông Bắc

15

40%

20

15,44

694,25

34

Linh Đàm

HH3B

25

16

44,95

Tây Bắc

Đông Bắc

14,5

40%

15

14,11

634,30

35

Linh Đàm

HH3B

26

16

44,95

Tây Bắc

Đông Bắc

14,5

40%

15

14,11

634,30

36

Linh Đàm

HH3B

31

16

44,95

Tây Bắc

Đông Bắc

14

40%

30

14,11

634,30

37

Linh Đàm

HH3B

38

16

44,95

Tây Bắc

Đông Bắc

13,5

40%

20

13,94

626,83

38

Linh Đàm

HH3B

39

16

44,95

Tây Bắc

Đông Bắc

13,5

40%

15

13,83

621,83

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Linh Đàm

HH3B

12A

18

44,95

Tây Bắc

Tây Nam

15

40%

15

15,33

689,25

41

Linh Đàm

HH3B

21

18

44,95

Tây Bắc

Tây Nam

14,5

40%

20

14,94

671,78

42

Linh Đàm

HH3B

22

18

44,95

Tây Bắc

Tây Nam

14,5

40%

15

14,83

666,78

43

Linh Đàm

HH3B

26

18

44,95

Tây Bắc

Tây Nam

14,5

40%

15

14,83

666,78

44

Linh Đàm

HH3B

39

18

44,95

Tây Bắc

Tây Nam

13,5

40%

10

13,72

616,83

45

Linh Đàm

HH3B

Pent

18

44,95

Tây Bắc

Tây Nam

13

40%

15

13,33

599,35

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Linh Đàm

HH3B

28

20

63,01

Tây Bắc

Tây Nam

14,5

40%

65

15,53

978,65

48

Linh Đàm

HH3B

31

20

63,01

Tây Bắc

Tây Nam

14

40%

70

15,11

952,14

49

Linh Đàm

HH3B

38

20

63,01

Tây Bắc

Tây Nam

13,5

40%

45

14,21

895,64

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Linh Đàm

HH3B

4

22

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15,45

40%

60

16,30

1.147,06

52

Linh Đàm

HH3B

32

22

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

40%

65

15,34

1.079,59

53

Linh Đàm

HH3B

36

22

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13,905

40%

58

14,73

1.036,36

54

Linh Đàm

HH3B

38

22

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13,905

40%

25

14,26

1.003,36

55

Linh Đàm

HH3B

39

22

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13,905

40%

25

14,26

1.003,36

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Linh Đàm

HH3B

14

24

57,83

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

40%

95

17,14

991,37

58

Linh Đàm

HH3B

19

24

57,83

Tây Nam

Đông Bắc

15

40%

90

16,56

957,45

59

Linh Đàm

HH3B

20

24

57,83

Tây Nam

Đông Bắc

15

40%

95

16,64

962,45

60

Linh Đàm

HH3B

36

24

57,83

Tây Nam

Đông Bắc

13,5

40%

100

15,23

880,71

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Linh Đàm

HH3B

5

26

56,52

Tây Nam

Đông Bắc

15,5

40%

85

17,00

961,06

63

Linh Đàm

HH3B

27

26

56,52

Tây Nam

Đông Bắc

14,5

40%

85

16,00

904,54

64

Linh Đàm

HH3B

Pent

26

44,64

Tây Nam

Đông Bắc

13

40%

30

13,67

610,32

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Linh Đàm

HH3B

32

28

56,52

Tây Nam

Đông Bắc

14

40%

75

15,33

866,28

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Linh Đàm

HH3B

34

30

57,83

Tây Nam

Đông Bắc

14

40%

70

15,21

879,62

69

Linh Đàm

HH3B

pent

30

45,68

Tây Nam

Đông Bắc

13

40%

70

14,53

663,84

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Linh Đàm

HH3B

24

32

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

40%

90

16,21

1.140,83

72

Linh Đàm

HH3B

28

32

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,935

40%

70

15,93

1.120,83

73

Linh Đàm

HH3B

29

32

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

40%

90

15,93

1.120,83

74

Linh Đàm

HH3B

32

32

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

40%

65

15,34

1.079,59

75

Linh Đàm

HH3B

33

32

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

40%

75

15,49

1.089,59

76

Linh Đàm

HH3B

34

32

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

40%

70

15,41

1.084,59

77

Linh Đàm

HH3B

35

32

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14,42

40%

45

15,06

1.059,59

78

Linh Đàm

HH3B

38

32

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13,905

40%

50

14,62

1.028,36

79

Linh Đàm

HH3B

39

32

70,36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13,905

40%

50

14,62

1.028,36

80

Linh Đàm

HH3B

pent

32

42,33

Tây Bắc ô góc

Đông Bắc

13,39

40%

180

17,64

746,80

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Linh Đàm

HH3B

10

36

44,95

Đông Nam

Tây Nam

15,5

40%

40

16,39

736,73

83

Linh Đàm

HH3B

12A

36

44,95

Đông Nam

Tây Nam

15

40%

15

15,33

689,25

84

Linh Đàm

HH3B

15

36

44,95

Đông Nam

Tây Nam

15

40%

25

15,56

699,25

85

Linh Đàm

HH3B

39

36

44,95

Đông Nam

Tây Nam

13,5

40%

20

13,94

626,83

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Linh Đàm

HH3B

12A

38

44,95

Đông Nam

Đông Bắc

15

40%

15

15,33

689,25

88

Linh Đàm

HH3B

39

38

44,95

Đông Nam

Đông Bắc

13,5

40%

20

13,94

626,83

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Linh Đàm

HH3B

21

40

63,01

Đông Nam

Đông Bắc

14,5

40%

165

17,12

1.078,65

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Linh Đàm

HH3B

Kiot

42

52,29

Đông Bắc

Đông Bắc

30

40%

TT

#VALUE!

#VALUE!

dự án chung cư hh3 linh đàm

xem thêm : chung cư hh2 linh đàm


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>

Nhận Ký Gửi Nhà , Đất

CHỦ ĐỀ QUAN TÂM NHẤT

chung cư goldsilk vạn phúc


dự án chung cư goldsilk vạn phúc
chung cư HH4 Linh Đàm
chung cư hh linh đàm

chung cư Linh Đàm

CHỦ ĐỀ MỚI

  • Chưa có bài viết nào trong blog
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET